Infarkt a jeho prevence

Infarkt a jeho prevence

srdce 2

Definice infarktu

Srdeční infarkt je přerušení dodávky krve k srdci.   Tomuto stavu se také říká   infarkt myokardu.   Infarkty jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí na celém světě.

SRDCE potřebuje hodně krve

Srdce vyžaduje hodně krve, protože srdce je speciální sval, který pracuje po celou dobu, 24 hodin denně.   Je to jediný takový sval.   Všechny ostatní svaly po práci  odpočívají.   Pouze srdce pracuje po celou dobu a odpočívá jen  pouze v rozmezí tepové frekvence.

Je-li dodávka krve  srdci přerušena i jen na několik sekund, srdeční sval, který potřebuje hodně krve, začne umírat.   V případě, že se přívod krve zastaví více než na  minutu nebo dvě, dochází zpravidla k nevratnému  poškození  srdečního svalu.   Zastaví-li se krevní zásobení, byť jen částečně, po dobu delší než 10 minut, obvykle je srdce  neopravitelné.

Příznaky infarktu

V případě, že je infarkt  závažnější, obvykle  bývá  více příznaků.   Mohou zahrnovat ostrou bolest v oblasti hrudníku, které může vystřelovat  do levé paže  a do ramenou

Obvykle, se pacient  cítí slabý, zpocený a má  nevolnost a může se zhoršit  průtok krve do mozku a dalších oblastí těla.   Někdy člověk pocítí drtivý tlak v hrudi, jako kdyby na něm někdo seděl.

Dvě příčiny infarktu

Mohou nastat dvě  základní příčiny  infarktů .  Pojďme se podívat v jaké souvislosti jsou tyto příčiny závislé  na rychlosti metabolismu a   druhu metabolického typu, jak je zkoumán ve výsledku analýzy z vlasů

  1. Koronární trombóza. Jedná se o nejběžnější typ infarktu.  To nastane, když se  malý kousek arteriálního plaku uvolní z  tepny a dostane se se do oblasti srdce.

Tam tento plak  blokuje průchod věnčitými tepnami, které dodávají krev do srdečního svalu.  Toto ložisko není potom  zásobováno kyslíkem  a živinami a sval odumře, nebo je do určité míry poškozen.

Tento typ srdečního záchvatu se obvykle vyskytuje u pomalých metabolických typů.   Tito lidé mají tendenci k rozvoji ucpávání  tepen s nahromaděním vápníku, toxických kovů nebo tukových plátů v cévách.  Ale také mají tendenci mít pomalejší oběh, což může také vést k nahromadění plaku.

Vlasová tkáň  v minerální analýze u těchto lidí   vykazuje vysoké hladiny vápníku a hořčíku  a nízkou  úroveň sodíku a draslíku.  Toxické kovy mohou, ale nemusí být odhaleny v prvním výsledku, protože úroveň energie je nízká a toxické kovy mohou být skryty hluboko v tělesných tkání, včetně cévní stěny.

Tito lidé mohou mít  také vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární choroby ze stejných důvodů uvedených v předchozím odstavci.

Tyto infarkty nejsou často smrtelné, protože se jedná o lokální poškození tepen.   I když  část srdečního svalu umírá, zbytek srdečního svalu může často zachovat život.

Pokud se takový to infarkt rychle odhalí a léčí se klidem na lůžku a vynikající výživou, může se  srdeční sval rychle regenerovat a zajistí si potřebnou cirkulaci krve.   Nové cévy se regenerují a  rostou . Tím se posiluje v okolí poškození nový  krevní oběh., takže srdce přijímá potravu, kterou potřebuje.  Člověk může žít po celá léta  po tomto  typu srdečního infarktu , zejména pokud pečuje o tělo správně.   Ve většině případů není  potřeba brát ani   léky.

  1. Křeče sympatického nervového systému .   Tepny jsou svaly v jejich stěnách.   V tomto typu infarktu, dochází ke křeči  arteriálních svalů  do takové míry, že se zastaví tok krve k srdci. Šok při  křeči věnčitých tepen způsobí reakci v srdci, kdy srdce postihne  ještě větší křeč  většího množství koronárních  tepen.

Tato křeč pokud rychle neodezní má často pro člověka fatální důsledky, protože toto postižení  může ve stejný okamžik  ohrozit většinu věnčitých tepen v srdci. Potom je zde malá šance, aby   srdce dostávalo dostatek kyslíku a výživu a mohlo alespoň minimálně pracovat..

Tento typ srdečního  infarktu se vyskytuje častěji u metabolického typu   rychlé spalování.  U těchto lidí , jsou  hladiny  tkáňového vápníku a hořčíku ve vlasech  poměrně nízká, obvykle méně než 30 mg% nebo 300 ppm vápníku a obvykle méně než 3 mg%, nebo 30 ppm hořčíku.   Hladiny sodíku a draslíku ve vlasech  jsou často velmi zvýšeny v důsledku stresu.   Poměr sodík / draslík je téměř vždy menší než 2,5.

Tito lidé  mohou mít , ale nemusí  i druhotně kardiovaskulárními problémy a mohou být poměrně mladí.

Krevní tlak může být normální nebo dokonce  občas i  nízký a často mají   labilní hypertenzi.   Jsou to lidé, pro které může způsobit náhlý šok, masivní a smrtelný infarkt bez varování.   Emoce, jako je hněv, zášť a jiné stresové pocity mohou hrát velkou roli v příčině tohoto typu infarktu.

UKAZATELE nebezpečí infarktu z analýzy vlasů

Patří mezi ně především nízký poměr sodík / draslík – méně než 2,5.  Jiné, méně spolehlivé indikátory zahrnují  zvýšenou hladinu kadmia, olova, arzenu nebo jiných toxických kovů, nízký zinek a také nesprávné množství vápníku.

PREVENCE srdečního infarktu

Lékaři doporučují mnoho léků a doplňků jako prevenci infarktu myokardu.   Všechny tyto prostředky mohou zlepšovat činnost srdce. Z pohledu nutriční vyváženosti je  klíčové , aby byl správný poměr sodíku / draslíku, a  především dbát na správný poměr vápníku  a hořčíku.   Lze také použít doplňky výživy jako je koenzym Q-10, vitamin E, ginkobilobu.

Léčení SRDCE

Kompletní nutriční program  analýzy z vlasů  je vynikající pro prevenci i řešení po infarktových stavů.  Můžeme:

  1. Zabránit většině srdečních záchvatů. Výzkumem bylo zjištěno, že pokud je minerální  hladina v rozboru vlasů vyrovnaná, je extrémně nízká šance na  vznik srdečního  infarktu
  2. Předvídat některé infarkty. To je vysvětleno výše v oddíle o ukazatelích analýzy vlasy při srdečních problémech.
  3. Regenerovat srdce po infarktu. Často může správnou suplementací a změnou stravy odblokovat ucpané věnčité tepny, zvýšit kolaterální oběh  a opravit tak  poškození srdce bez nutnosti chirurgického zákroku nebo léků.

Lékařské ošetření a akutní léčba infarktů v  traumatologických centrech je na velmi dobré úrovni.   Nicméně, dlouhodobé léčení infarktu, je jedním z nejhorších příkladů konvenční lékařské péče.

Škoda , že tyto obecné a  zásadní informace nejsou mezi lidmi dostatečně známé. Mohlo by to zachránit mnoho ztracených životů.

Všechny informace v tomto článku  jsou pouze pro vzdělávací účely.   Článek není určen  pro diagnostiku, léčení, předpis nebo léčení jakéhokoliv chorobného stavu nebo zdraví.
Lawrence Wilson

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *