Olovo

 

 

OLOVO

Úvod

Olovo je toxický kov, který lidé znají tisíce let. Olovo se využívá v řadě průmyslových odvětvích a dříve bylo používáno na výrobu trubek pro rozvod vody.  To je také nejčastější zdroj kontaminace olovem v lidském těle.  Z podrobné analýzy z vlasů je vidět, že dnešní populace má často tkáňové hladiny olova na velmi vysoké úrovni a to přispívá k zhoršování zdraví u mnoha lidí po celém světě. Kombinace mnoha faktorů přispívá k rozšíření toxicity olova .Kromě jeho široké distribuce v našem prostředí je absorpce olova zvýšena nedostatkem  vitálních stopových prvků ve stravě , jako je mangan, zinek, měď, chrom, vápník a hořčík. Tyto nedostatky jsou časté kvůli rafinované stravě a špatným stravovacím návykům.

Olovo nemá v těle žádnou známou preferovanou funkci. Olovo často nahradí vápník v kostech. Vápník je ale preferovaný prvek a olovo způsobuje jiné závažné  metabolické problémy, když nahrazuje vápník a jiné minerály.

Symptomy toxicity olova se mohou objevit za mnoho let po expozici v důsledku náhlého uvolnění uloženého olova a to v důsledku nemoci, alkoholismu, stresu nebo jiných změn v metabolismu člověka.

Analýza z vlasů

Analýza vlasů je užitečná pro detekci chronické toxicity olova, protože olovo je rychle odstraněno z krve a uloženo v tkáních, jako jsou vlasy. Koncentrace olova ve vlasech jsou často desetkrát větší než v krvi a proto jsou jednodušeji a přesněji měřeny.

Olovo je často izolováno v kostech a jiných tkáních. Z tohoto důvodu se vysoká hladina olova nemusí okamžitě objevit v minerální analýze.

Olovo je uloženo v nejméně pěti různých depozitech. Vzhledem k tomu, že se olovo uvolňuje z jednoho místa ukládání a vylučuje vlasovou tkání, úroveň olova ve vlasech stoupá a pak klesá, což dává dojem, že veškeré uložené olovo bylo zcela vyloučeno. O rok později se může  vyprázdnit  další zásobník, což způsobí další zvýšení úrovně olova ve vlasech.

Zdroje olova

Přirozeně se vyskytující olovo

Olovo se nachází přirozeně v zemské kůře.

V současnosti jsou hlavní zdroje olova v našem životním prostředí , které  pocházejí z olovnatého benzínu a průmyslových odvětví, jako je výroba akumulátorů  a tavení rud. Cigaretový kouř je kontaminován olovem kvůli insekticidům jako je např. arzenát olovnatý, kterým se stříkají rostliny tabáku.

Potravinové zdroje

Potravinářské plechovky, které jsou utěsněny olověnou pájkou, jsou hlavním zdrojem pohlceného olova. To platí zejména u kyselých potravin, jako jsou rajčata, okurky, pomeranče, grapefruit nebo brusinkový džus.

Barvy na vlasy mohou obsahovat olovo

Některé barvy na vlasy obsahují olovo. Každá osoba, která vykazuje extrémně zvýšené hladiny olova v tkáni, by měla uvážit zda je barvení vlasu pro ní vhodné.

Olovo obsažené v těchto barvách je absorbováno pokožkou a už po 24 hodinách  se  objevuje vylučováno ve stolici a močí.

Barvy, glazury a prach z domácnosti

Vzhledem k tomu, že děti jsou nejvíce náchylné k toxicitě olova, nemají být přehlíženy zdroje olova v domácnosti. Barvy mohou obsahovat olovo a glazury na keramickém nádobí jsou stále běžným zdrojem toxicity olova.  Importovaná levná keramika často obsahuje glazuru obsahující olovo.

Pití vody

Pitná voda může být kontaminována olovem z olověných trubek, olověné pájky na potrubí nebo z jiných zdrojů.Úrovně olova v pitné vodě jsou přímo úměrné množství vápníku v této vodě.

Kongenitální intoxikace olovem

Dalším zdrojem olova, který je často přehlížen, je předání od matek přes placentu k jejich nenarozeným dětem. Takovéto vysoké hladiny olova u dětí, bývají  pokud se nezjistila žádná jiná  expozice.  Proto je velmi žádoucí ,aby si budoucí matka před otěhotněním udělala analýzu z vlasů a případné těžké kovy odstranila z těla.

Detekce otravy olovem

Většina chronické toxicity olova, která se dnes vyskytuje, je buď špatně diagnostikována, nebo zcela opomíjena. K tomu dochází, protože někteří lékaři si obecně neuvědomují příznaky chronické intoxikace olovem. Kromě toho se rutinně nevykonávají adekvátní laboratorní testy k diagnostice toxicity olova.Stanovení hladin olova v krvi samo o sobě není měřítkem zdraví.Hladiny jsou často normální i přes chronickou toxicitu olova. K tomu dochází, protože olovo je ukládáno primárně do kostí a do mozku, takže ho v krvi zůstává jen minimum.

Jak olovo ovlivňuje tělo

Krev inhibuje enzymy spojené s syntézou hemoglobinu a zvyšuje rychlost destrukce červených krvinek. Konečným výsledkem je únava.
Kosti olovo je včleněno do kosti přednostně před vápníkem.
Mozek mohou inhibovat enzymy závislé na mědi, které jsou potřebné pro neurotransmitery (dopamin, epinefrin, norepinefrin). Konečným výsledkem je hyperaktivita.
Energie inhibuje měď a železo závislé enzymy v Krebsově cyklu potřebné pro výrobu energie. Konečným výsledkem je únava.
Ledviny olovo může zvýšit hladinu kyseliny močové a poškodit funkci ledvin. Konečným výsledkem je dna.
Minerály olovo vysouvají a mohou způsobit nedostatek nebo biologickou dostupnost vápníku, zinku, manganu, mědi a železa.
Štítná žláza olovo interferuje s příjmem jódu štítnou žlázou a může inaktivovat tyroxin, thyroidní hormon.

Poměr vápníku / fosforu a absorpce olova

Množství olova zabudovaného do tělních tkání, zejména kostry, bylo výrazně zvýšeno nízkým obsahem vápníku a nízkým obsahem fosforu.  To je důležité, protože to poskytuje klíč k odstranění olova z úložišť. Přiměřený vápník ve stravě je nezbytný pro odstranění olova.

Zvýšení příjmu vápníku ve stravě je spojeno se sníženou absorpcí olova z trávicího traktu.

Obecně platí, že absorpce olova ze střeva probíhá podobně jako u vápníku, ale také ukazuje interakci se železem, zinkem a mědí. Jak klinické, tak i experimentální studie naznačují, že snížený příjem vápníku v potravě, dokonce i nad dietními požadavky, zvyšuje absorpci olova. Vitamin D hraje také roli.

Stejně tak nedostatek železa a hořčíku zvyšuje vstřebávání olova. Tento mechanismus může být jednou z příčin zjevného nárůstu zatížení těla olova u lidí, kteří mají v analýze z vlasů nedostatek železa a hořčíku.

Poměr vápníku / fosforu a retence olova

Často vidíme v analýze při vysokých hladinách olova nízký poměr vápníku a fosforu. Nízký poměr vápník / fosfor přispívá k zadržování olova více než nízká hladina vápníku a fosforu. Odstranění olova nebude dokončeno, dokud poměr vápníku a fosforu nebude vyrovnaný.

Metabolické účinky olova

Účinky olova na minerály: 

 • působí jako vápník ve svém metabolismu a skladování – olovo je začleněno do kosti a má přednost před vápníkem.
 • interferuje s příjmem jódu štítnou žlázou.
 • vyskytuje a může způsobit nedostatek nebo bio dostupnost vápníku, zinku, manganu, mědi a železa. To může způsobit zásahy do výroby ceruloplasminu a feritinu, důležitých vazeb mědi a proteinů vázajících železo.
 • často spojené se zvýšenou hladinou mědi a železa v mozku.

Účinky olova na enzymy:

 • inhibuje enzymy spojené s hem syntézou, včetně dehydratázy aminolevulové kyseliny a ferrochelatázy. /Hemoproteiny jsou chemické struktury zajišťující v organismu mnoho aerobních funkcí. Jejich prostřednictvím se kyslík nejen přenáší, ale i skladuje (hemoglobin, myoglobin). Dále se hemoproteiny podílí na transportu elektronů pro tvorbu energie v dýchacím řetězci, využívají se pro syntézy a degradace stavebních nebo zásobních prvků (steroidy, lipidy) a k detoxikaci xenobiotik. Významná je také jejich úloha při kontrole oxidačního poškození.
 • inhibuje enzýmy závislé na mědi a železe v Krebsově cyklu.
 • inhibuje systémy oxidázových enzymů.
 • vyloučení zinku, mědi, manganu, železa a chrómu, olovo tak může zasahovat do funkce stovek vitálních metalo-enzymů.

Účinky olova na hormony a žlázy:

 • snižuje rychlost vazby jódu na proteiny v štítné žláze.
 • inaktivuje mnoho hormonů, zejména tyroxin.
 • inhibuje biogenní aminy závislé na mědi (dopamin, epinefrin a norepinefrin.)

Účinky olova na syntézu krve a hemoglobinu:

 • zvyšuje míru zničení červených krvinek.
 • interferuje se syntézou hemu.

Účinky olova na orgány a tělesné systémy:

 • zhoršuje vylučování kyseliny močové.
 • může poškodit funkci ledvin tím, že snižuje hladinu zinku.
 • snižuje schopnost jater vytvářet nový glykogen z přidané glukózy.
 • prodloužená expozice je následována intra-nukleárními inkluzními tělísky, intersticiální fibrózou a edémem ledvin (viz referát: RA Goyer a BC Mehlman).
Minerály – olova vysouvají a mohou způsobit nedostatek nebo biologickou dostupnost vápníku, zinku, manganu, mědi a železa.
Štítná žláza – olova interferuje s příjmem jódu štítnou žlázou a může inaktivovat tyroxin, thyroidní hormon.

Metabolické dysfunkce související s
toxicitou olova

Pohybový aparát

 • artritida, osteoporóza
 • artritida, revmatoidní
 • dna
 • nízká bolest zad, křivice

Nervový systém

 • abnormální mozková funkce,
 • slepota
 • křeče
 • hluchota
 • dyslexie
 • encefalitida
 • encefalopatie
 • epilepsie
 • únava
 • nespavost
 • roztroušená skleróza
 • svalová dystrofie
 • Parkinsonova choroba
 • závrať

Kardiovaskulární systém

 • arterioskleróza
 • ateroskleróza
 • kardiovaskulární dysfunkce

Zažívací ústrojí

 • bolest břicha
 • kolika
 • zácpa
 • špatné trávení
 • dysfunkce jater
 • ztráta váhy

Rozmnožovací systém

 • potraty, spontánní
 • impotence
 • neplodnost
 • snížené libido
 • menstruační potíže
 • sterilita

Endokrinní a metabolické systémy

 • nedostatek adrenalinu
 • hypopituitarismus / nádory na hypofýze/
 • hypotyreóza

Vylučovací systém

 • nefritidy/ záněty ledvin/
 • renální dysfunkce/ selhání ledvin/

Zubní

 • choroby dásní
 • zubní kaz

Metabolické dysfunkce

 • diabetes
 • hypoglykémie
 • narušené skladování glykogenu,

Psychologický

 • úzkost
 • špatná koncentrace
 • mentální deprese
 • halucinace
 • hyperkineze
 • poškození paměti
 • mentální retardace
 • změny nálady (manické depresivní poruchy)
 • noční můry
 • psychotické chování
 • schizofrenie

Různé dysfunkce

 • anémie
 • alopecie
 • rakovina
 • narušená celistvost buněk,

Psychiatrické příznaky

 • vzrušivost
 • nepokoj
 • nespavost
 • noční můry
 • halucinace
 • ztráta paměti
 • ztráta duševní koncentrace
 • mentální deprese

Psychotické chování

Je známo, že těžké kovy, rtuť a olovo způsobují psychotické chování. Otrava olovem může vyvolat řadu nervových a duševních symptomů, v důsledku kterých může být pacient označen jako hyperaktivní nebo schizofrenní.

Účinky olova na ostatní minerály

Vápník

Nízká hladina vápníku v tkáních je často spojena se zvýšenou hladinou olova. Nízký poměr vápníku k hořčíku je také často spojován se zvýšenou úrovní olova. Zvýšená hladina olova je často příčinným faktorem biologické dostupnosti vápníku.

Měď

Olovo ve stravě inhibuje metabolismus a růst mědi způsobem, který byl nepřímo spojen s příjmem mědi. Olovo nepříznivě mění metabolismus mědi jako jeden aspekt jeho toxicity.Měď v krvi se primárně vyskytuje v plazmě a 80-90% se obvykle vyskytuje ve formě ceruloplasminu.  Snížená hladina ceruloplazminu, případně snížení zinku nebo železa, vede ke zvýšení hladiny mědi ve vlasech. Zvýšená hladina mědi svědčí o ukládání mědi do mozku, jater a dalších tkání těla.Vysoká hladina tkáňového olova je často spojena s nízkou hladinou mědi v tkáni a / nebo nízkým poměrem zinku a mědi. Bylo zjištěno, že adekvátní tkáň mědi chrání před akumulací olova a že měď vytlačuje olovo z tkání.“Je známo, že některé živiny ovlivňují náchylnost k toxicitě olova, mezi něž patří vitamín E, selén a měď

Železo

Vysoká hladina tkáňového olova je často spojena se zvýšenou hladinou železa v tkáni. Olovo může zřejmě vytěsnit železo z tkání. Olovo inhibuje syntézu hemů v retikulocytech, což způsobuje anémii, která je morfologicky podobná anémii s nedostatkem železa.Správná hladina železa snižuje náchylnost k toxicitě olova.

Zinek

Zvýšená hladina tkáňového olova je často spojena s nízkou hladinou zinku v tkáni. Vylučování nebo biologická dostupnost zinku je spojena s hypoglykemií, hypopituitarismem, sníženým libidem a ztvrdnutím tepen.

Vysoký obsah zinku s vysokým obsahem olova svědčí o tom, že olovo zasahuje do metabolismu zinku, což vede k biologické dostupnosti zinku a následné ztrátě zinku z tkání. Zvýšená hladina tkáňového olova může být částečně způsobena nízkou hladinou zinku v tkáni. Zvýšení hladin zinku v tkáních bude sloužit k odrazování akumulace olova.

Jód

Zdá se, že olovo inhibuje vychytávání jódu štítnou žlázou a inhibuje konverzi jódu na jód s vazbou na protein (Sandstead, 1967).

Sodík a draslík

Zdá se, že intoxikace olovem způsobuje ztrátu sodíku v ledvinách. Vedle interference s resorpcí sodíku ledvinou se zdá, že olovo narušuje mechanismus červených krvinek, který závisí na energii, pro kontrolu výměny sodíku a draslíku.

Fosfor

Bylo zjištěno, že fosfor má největší ochranné účinky  proti absorpci olova.

Chrom

Zvýšená hladina tkáňového olova může být částečně způsobena nízkou hladinou tkáňového chromu. Zvyšující se chróm, pokud je nízký, chrání před zvýšenými hladinami olova.

Hořčík

Hořčík a algináty snižují absorpci olova.

Detoxikace olova

Důkladná detoxifikace systémové toxicity olova vyžaduje čas, protože olovo je uloženo v tkáních s pomalou dobou obratu, jako jsou kosti. Detoxifikační program by měl obsahovat všechny následující komponenty:

Zastavte expozici

To je zřejmé a obvykle zahrnuje zastavení kouření, manipulaci a dechové vedení a odstranění dalších zdrojů kontaminace olovem.

Zvyšte úroveň biochemické energie

Zlepšení úrovní biochemické energie považujeme za nejdůležitější krok, který je možné přijmout k podpoře detoxifikace, i když je nejčastěji přehlížena.

Zjistili jsme, že analýza prvků z vlasů, je-li správně provedena a interpretována, je jedním z mála způsobů, jak posoudit energetický systém těla a provést návrh programu, který má zvýšit energetickou hladinu.

Na základě analýzy minerálů z vlasů je navržen program stravy a doplňků.

Podávat biochemické antagonisty

Protihráči olova  jsou  vápník, fosfor, železo, měď, chrom a zinek. Tyto minerály buď soutěží o absorpci olovem, ve střevě, nebo nahradí olovo v úložištích.Použití antagonistů je nezbytné pro účinnou detoxikaci olovem, ale obvykle není dostatečné, pokud je používáno samostatně.

Zlepšení kanálů eliminace

Někdy k odstraňování toxických kovů zabraňuje nedostatečná funkce jater, ledvin, střeva nebo dokonce kůže. Proto je užitečné zvýšit aktivitu těchto orgánů. Metody zahrnují koupele a čisticí programy. Mezi živiny, které mohou být použity, patří; kořenový prášek z řepy, cholin, inositol, síra,  a byliny, jako je ruská černá ředkev, která stimuluje nebo zlepšuje funkci jater a ledvin.    Hlavním eliminačním kanálem pro toxické kovy je střevní trakt a pro odstranění těchto kovů přes tlustého střeva je nutná odpovídající kvalita žluče. Stimulace tvorby žluči usnadňuje odstranění olova a dalších toxických kovů.Všechny výše uvedené metody mohou mít významné místo při detoxikaci olova.

Dieta pro olověnou detoxifikaci

Je třeba zdůraznit vápník a fosfor ve stravě. Přiměřené železo, zinek, mangan a vitamin C jsou také užitečné.Všechny kovy jsou transportovány bílkovinami. Odstranění olova je podporováno odpovídajícími úrovněmi bílkovin.

Obecnou suplementaci pro odstranění olova z těla si můžete objednat na této adrese.

Vitamin C Plus NUTRILITE™

Obj. č.: 109743Velikost: 180 tablet  1-1-0

Cal Mag D Plus NUTRILITE™
Obj. č.: 110606Velikost: 180 tablet 0-0-3
Omega-3 Complex NUTRILITE™
Obj. č.: 4298Velikost: 90 kapslí  0-1-1
Lecithin E NUTRILITE™
Obj. č.: 4042Velikost: 110 tablet  0-1-0
Daily NUTRILITE™
Obj. č.: 8632Velikost: 90 tablet 1-0-0

Použitá literatura 

 1. KR Mahaffey: Nutriční faktory při otravě olovem. Nutrition Reviews 39: 353 – 362, 1981.
 2. Moore MR, Meredith PA., Campbell BC., Goldberg A., Pocock SJ., Příspěvek olova v pitné vodě k olověné krvi, Lancet ii: 661-62, 1977.
 3. Thomas HF., Elwood PC., Welsby E., St. Leger AS., Vztah krevního olova u žen a dětí k domácí vodní olově, Nature 282: 712, 1979.
 4. Thomas HF., Elwood PC., Toothill C., Morton M. Krev a voda vedou v oblasti tvrdé vody, Lancet i: 1047-48, 1981.
 5. Slyšel jsem MJ., Chamberlain AC. Vliv minerálů a potravin na příjem olova z gastrointestinálního traktu u lidí. Hučení. Toxikol (v tisku).
 6. Julian Chisolm, Jr., David M. O’Hara, Absorpce olova u dětí, Urban & Schwarzenberg, Baltimore-Mnichov 1982.
 7. Kopito, L., Byers, RK a Shwachman, H., vedoucí ve vlasu dětí s chronickou olovou otravou, New Eng. J. Med. 276: 949-953 (duben) 1967.
 8. WS Watson, R, Hume a MR Moore: Perorální absorpce olova a železa. Lancet 2: 236 – 237, 1980.
 9. Fine, A. Barth, A. Sheffet a M. Lavenhar: Vliv hořčíku na intestinální absorpci olova, Environ. Res. 12: 224-227, 1976.
 10. GE Harrison, TEF Carr. A. Sutton, ER Humphreys a J. Rundo: Účinek alginátu na absorpci olova u člověka. Nature 224: 1115-1116, 1969.
 11. EI Dresel a J. El Falk: Studie biosyntézy krevních pigmentů. 3. Hem a porfyrinové tvoření z aminolaevulové kyseliny a z porfobilinogenu v hemolyzovaných kuřecích erytrocytech. Biochem. J. 63: 80-87, 1956.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *